V mládí je člověk zvyklý žít ze dne na den a občasný finanční nedostatek lehce zvládne. Tak jak léta přibývají, máme potřebu tvořit si určité rezervy na horší časy. V dnešní složité době tuto potřebu spousta z nás cítí ještě naléhavěji. Ale nechávat peníze na běžných účtech nebo dokonce doma v trezoru se rozhodně nevyplatí. Míra inflace je tak vysoká, že za pár let přijdete o větší část vašich úspor. Dokonce ani spořící účty problém s inflací nevyřeší.

Řešením jsou investice

Jednou z možností, jak ochránit peníze, je nákup dluhopisů. Podle odborníků patří tento typ cenných papírů mezi nejbezpečnější investice. Emitent, jako je například společnost Uniprospe, vydá emisi dluhopisů na určitou nominální hodnotu, s pevně daným ročním úrokem a termínem splatnosti vložené částky. Tím si zajistí finance pro svoji činnost, je to pro něj vlastně půjčka a na oplátku zaplatí věřiteli roční úroky a v době splatnosti vrátí zpět celou nominální hodnotu dluhopisu. Z hlediska zisku jsou zajímavé ty emise dluhopisů, které jsou vydávány na kratší dobu. U těch dlouhodobých není zisk tak zajímavý, a to právě například z důvodu stále se zvyšující inflace.

Pravidelnost investic

Další možností, jak uniknout znehodnocení peněz, jsou investiční fondy. Ty jsou vhodné pro pravidelné ukládání třeba i nižších částek. Výše zisku je dána rizikovostí podílového fondu. To znamená, že čím větší riziko, tím větší výnos, nebo také ztráta. Vstupní poplatek je cca 2 % z vložené částky. Investiční fondy tak představují dobrý prostředek na zhodnocení peněz a větší banky je běžně nabízí. Nevýhodou však může být, že za vás obchoduje management fondu a výše zisku tedy závisí na jeho schopnostech a odborných znalostech.

Na závěr tip pro vás

Jestli máte chuť ponořit se trochu víc do obchodu s financemi, vyzkoušejte investice s Uniprospe.eu. Nabízí totiž velmi zajímavé zhodnocení. Téměř 10% zisk za necelý rok. Jejich dluhopisy jsou totiž úročeny pevnou sazbou 9,5 % p.a. a splatné jsou na konci prosince 2022.

Ponořte se do investování a nechte své peníze vydělávat, aniž by ležely ladem na běžných účtech. Při nákupu dluhopisů můžete jen získat.